Stekenbibliotheek, deel 2 - Breiclub.nl
Alles over breien
Babette Nijhof
Alles over breien
2 min
10

Stekenbibliotheek, deel 2

2 min
10

Dit is deel 2 van mijn stekenbibliotheek. Deze steken zijn goed te gebruiken voor elk project wat je wilt breien, bv een trui of een sjaal. Hou daarbij goed het aantal steken van het patroon in de gaten, gebruik voor jou project een meervoud van het aantal steken zodat er herhalingen ontstaan.

Maak altijd eerst een proeflapje, dit om latere teleurstellingen te voorkomen.

Gebruikte afkortingen:

  • R = recht
  • Av = averecht
  • O = omslag
  • Aab = afhalen, afhalen, breien: 2 st. recht afhalen en dan samen breien in de achterste lus
  • 2R samenbr= 2 steken recht samen breien
  • 2av samenbr= 2 steken averecht samen breien.
  • dv-sl1-av-0= draad naarvoren brengen, 1 st recht afhalen, draad over de naald naar achteren brengen
  • sl.1 2r samenbr. sl overhalen= 1 st recht afhalen, 2 steken recht samenbreien, afgehaalde st over de samengebreide st. halen
  • sl 5 mdnv= slip 5 st met de daar naar voren naar de rechter naald
  • 1old= brei 1 steek onder de 4 losse draden van de vorige rijen

Stekenbibliotheek

4.

stekenbibliotheek

Gebreid in een meervoud van 4+ 1 steek

Rij 1: (goede kant) 1av, *( 1r, 1av, 1r, 1av, 1r ), in de volgende steek, 3av, herhaal vanaf* tot einde rij.

Rij 2: * 3r, 5av, herhaal vanaf* tot laatste st. 1r

Rij 3: 1av, * 5r, 3av, herhaal vanaf* tot laatste st.

Rij 4: * 3r, 5av, herhaal vanaf* tot laatste st. 1r

Rij 5: 1av, * aab, 1r, 2r samenbr., 3av, herhaal vanaf* tot laatste st.

Rij 6: * 3r, 3av, herhaal vanaf* tot laatste st. 1r

Rij 7: 1av, * sl.1 2r samenbr. sl overhalen, 1av, ( 1r, 1av, 1r, 1av, 1r) in de volgende st. 1av, herhaal vanaf * tot einde rij.

Rij 8: 1r, * 5av, 3r, herhaal vanaf * tot einde rij

Rij 9: * 3av, 5r, herhaal vanaf * tot laatste st. 1av

Rij 10: 1r, * 5av, 3r, herhaal vanaf * tot einde rij

Rij 11: * 3av, aab, 1r, 2r samenbr., herhaal vanaf * tot laatste st, 1av

Rij 12: 1r, * 3av, 3r, herhaal vanaf * tot einde rij

Rij 13: 1av, * (1r, 1av, 1r, 1av, 1r) in volgende st. 1av, sl.1 2r samenbr. sl overhalen, 1av, herhaal vanaf * tot einde rij

Herhaal rij 2 t/m 13

Voor het afkanten van dit patroon gebruik daarvoor rij 7 of 13.

5.

stekenbibliotheek

Gebreid in een meervoud van 10+9 steken, patroon bestaat uit 20 rijen

Rij 1,3,5&7 (goede kant): 2r, * sl 5 mdnv, 5r, herhaal vanaf* tot laatste 7 st, sl 5 mdnv, 2r
Rij 2 en alle rijen aan de verkeerde kant: alle steken averecht
Rij 9: 4r, * 1r, old, 9r, herhaal vanaf * tot laatste 5 st, 1r old, 4r

Rij 11, 13, 15 en 17: 7r, * sl 5 mdnv, 5r, herhaal vanaf * tot laatste 2 st, 2r

Rij 19: 9r, * 1r, old, 9r, herhaal vanaf * tot laatste st.

Rij 20: alle steken averecht

Herhaal rij 1 tot en met 20

6.

stekenbibliotheek

Gebreid in een meervoud van 3 st, patroon bestaat uit 4 rijen

Rij 1: alle steken averecht

Rij 2: 2r, * o, 3r-slip de eerste st over de 2de en de 3de steek, herhaal vanaf* tot laatste st, 1r

Rij 3: alle steken averecht

Rij 4: 1r, * 3r -slip de eerste st over de 2de en de 3de steek, herhaal vanaf* tot laatste 2 st, 2r

Veel breiplezier !

Reacties
Categorieën